1. E-shop
 2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1 - Preambule

Het doel van deze Algemene voorwaarden van Aluspirit (hierna "AV") - waarvan de volledige contactgegevens beschikbaar zijn door hier te klikken (hierna "Aluspirit") - is het bepalen van de rechten en plichten van Aluspirit en de Klant (zoals hierna aangeduid) in het kader van de verkoop van Producten van de website www.aluvy-design.com (hierna de "Site") gepubliceerd en beheerd door Aluspirit.
De voorwaarden voor het gebruik van de Site worden gedefinieerd in de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Aluspirit, beschikbaar door hier te klikken.

Aluspirit heeft een "burgerlijke aansprakelijkheid" verzekering afgesloten bij de maatschappij: AXA Assurances.

De klantendienst van Aluspirit is bereikbaar op het volgende adres: hello@aluvy-design.com.

Aluspirit behoudt zich het recht voor om het huidige AV te allen tijde te wijzigen. Eventuele nieuwe versies van deze AV zullen aan de Klant worden meegedeeld voordat de Order definitief wordt gemaakt. Cliënten die niet willen dat de Bestelling die zij afronden wordt beheerst door de nieuwe GCS, moeten afzien van het plaatsen van Bestellingen op de Site.

 

De toepasselijke AV zijn die welke op de Site zijn gepubliceerd op het moment van de Bestelling.

 

2 - Definities

 

De volgende termen, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt in deze AV, hebben de volgende definitie :

 

 • Aluspirit : verwijst naar de vennootschap Aluspirit, een vereenvoudigde naamloze vennootschap met een kapitaal van 60.000 euro, geregistreerd in het handels- en vennootschapsregister van Wenen onder nummer 888 530 672 en waarvan het hoofdkantoor is gevestigd te 231 Chemin du Ténement, 38260 Porte-des-Bonnevaux (Frankrijk) ;

 

 • Klant : verwijst naar elke natuurlijke persoon die meerderjarig is en geregistreerd is op de Site en die een contract sluit met Aluspirit om Producten te verwerven voor zijn persoonlijke behoeften;

 

 • AV : verwijst naar de huidige Algemene voorwaarden ;

 

 • Account : duidt de persoonlijke account aan die door elke Klant op de Site wordt aangemaakt om een Bestelling te plaatsen en die voor hem toegankelijk is door middel van een login en een wachtwoord ;

 

 • Bestelling : duidt de bestelling(en) van Product(en) aan, met inbegrip van de Voorbestelling, door de Klant bij Aluspirit op de Site en volgens de voorwaarden die in de huidige Algemene voorwaarden zijn bepaald ;

 

 • Persoonsgegevens : duidt de persoonsgegevens van de Klant aan die door Aluspirit worden verzameld en verwerkt in het kader van het aanmaken van een Account en vervolgens in het kader van de Bestelling, onder de voorwaarden zoals gedefinieerd in het Privacybeleid ;

 

 • Privacybeleid : verwijst naar het beleid inzake vertrouwelijkheid en bescherming van de persoonsgegevens van Cliënten dat door Aluspirit wordt toegepast en toegankelijk is door hier te klikken, en dat integraal deel uitmaakt van de huidige AV;

 

 • Voorbestelling : verwijst naar de mogelijkheid voor de Klant om op de Site gepresenteerde Producten te bestellen vóór hun marktintroductiedatum ;

 

 • Producten : verwijst naar buitenapparaten en meubels en diverse accessoires uit de wereld van keukens die onder de merknaam ALUVY door Aluspirit op de Site worden ontworpen, geproduceerd en gecommercialiseerd ;

 

 

3 - Presentatie van producten

 

Alvorens een Bestelling te plaatsen, kan de Klant de kenmerken van het (de) Product(en) die hij wenst te bestellen of vooraf wenst te bestellen rechtstreeks op de Site raadplegen.

 

De Producten die op de Website worden gepresenteerd, worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven. De foto's en beschrijvingen zijn bedoeld om de Producten zo goed mogelijk voor te stellen, zijn slechts indicatief en zijn niet contractueel.

 

  1. Beschikbare producten

 

Aluspirit stelt de Klant voor om over te gaan tot de aankoop van het (de) onmiddellijk voor verkoop beschikbare afgewerkte Product(en) zoals beschreven op de relevante pagina's van de Site.

 

2. Producten in voorbestelling

 

De Klant kan in bepaalde gevallen een Product dat nog niet is vervaardigd en/of niet beschikbaar is voor verkoop, op de Site voorbestellen om het te reserveren voor de dag waarop het officieel te koop wordt aangeboden.

 

De verkoop van voorbestelde produkten is afhankelijk van hun goedkeuring, waaruit blijkt dat zij voldoen aan de geldende normen en voorschriften.

 

De Klant kan de Producten voorbestellen volgens de Bestelprocedure voorzien in artikel 5 van deze AV en de door hem gekozen leveringsvoorwaarden onder de voorwaarden voorzien in artikel 8 van de AV.

 

Hij zal dan per e-mail op de hoogte worden gebracht van de datum van beschikbaarheid van het Product en de overeenkomstige leveringstermijn.

 

Als de Pre-Order door Aluspirit niet kan worden gehonoreerd, krijgt de Klant het bedrag dat hij op het moment van de Pre-Order heeft betaald, volledig teruggestort op de betaalwijze die voor de Bestelling is gebruikt en zonder extra kosten voor de Klant.

 

3. Aanpasbare producten

 

 

Aluspirit kan, indien nodig, de Klant aanbieden om bepaalde Producten aan te passen of te personaliseren, in het bijzonder de kleur ervan te kiezen.

 

In dit verband kan de Cliënt geen enkel auteursrecht doen gelden op de gevraagde aanpassingen, noch enige exclusiviteit daarop.

 

4 - Voorwaarden en bepalingen van de bestelling

 

1. Geografisch gebied

 

Bestellingen kunnen alleen worden geleverd binnen Metropolitan Frankrijk, Corsica en, voor bepaalde landen, de Europese Unie. Bestellingen die niet aan deze geografische beperkingen voldoen, kunnen niet in aanmerking worden genomen.

 

2. Voorwaarden voor de geldigheid van de beschikking

 

Op de Site geplaatste bestellingen kunnen alleen voor persoonlijk gebruik worden geplaatst, zoals aangegeven en erkend door de Klant. In dit verband behoudt Aluspirit zich het recht voor om het aantal geplaatste Bestellingen te beperken indien het aantal geplaatste Bestellingen te groot is om een commercieel gebruik van de genoemde Producten te veronderstellen.

 

Deze beperkingen kunnen van toepassing zijn op Bestellingen die via dezelfde creditcard, of met hetzelfde factuur- en/of verzendadres zijn geplaatst.

 

zich het recht voor de verkoop te verbieden aan een Klant die Producten doorverkoopt.

 

5 - Bestelproces

 

1. Identificatie en creatie van een rekening

 

De Klant moet verbinding maken met zijn Account om een Bestelling op de Site te kunnen plaatsen:

 • Indien de Klant reeds een Account heeft, moet hij zich in dit stadium identificeren door zijn login en wachtwoord in te voeren ;

 

 • Indien de Klant niet over een Account beschikt, zal hem worden gevraagd er een aan te maken door een geldig e-mailadres, voor- en achternaam, postadres en telefoonnummer in te voeren.

 

Om een gemakkelijkere en snellere registratie of verbinding met de Site mogelijk te maken, heeft de Klant ook de mogelijkheid om het registratieformulier automatisch vooraf in te vullen met behulp van de optie "verbinden via Facebook".
Om kennis te nemen van de voorwaarden voor het verzamelen van zijn persoonsgegevens door Facebook, de verwerking ervan, het gebruik ervan en de optionele rechten en instellingen om hun bescherming te waarborgen, wordt de Klant uitgenodigd het privacybeleid te raadplegen door hier te klikken.

 

De Cliënt staat in voor de juistheid, de oprechtheid en de conformiteit van de aan Aluspirit verstrekte informatie. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van de Klant om op elk moment en zo snel mogelijk elke wijziging van contactinformatie te wijzigen via zijn Account die toegankelijk is via de Site.

Aluspirit kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebrek aan zorgvuldigheid van de Klant bij het inschrijven, wijzigen en bijwerken van zijn Persoonsgegevens, en voor eventuele foutieve contactgegevens, met de gevolgen daarvan voor de Bestelling, in het bijzonder de levering van de Producten.

Door de creatie van zijn Account te valideren, erkent en aanvaardt de Klant het Privacybeleid en wordt hij vervolgens uitgenodigd om al dan niet in te stemmen met het ontvangen van nieuwsbrieven en informatie van Aluspirit.

De Klant ontvangt vervolgens van Aluspirit een e-mail ter bevestiging van zijn inschrijving.

Het aanmaken van een Rekening stelt de Cliënt in staat : 

   • om op de hoogte te worden gebracht van de datum van beschikbaarheid van het vooraf bestelde Product ;
   • haar leveringen te volgen en de geschiedenis van haar Orders te raadplegen ;
   • Producten terug te sturen of te ruilen ; 
   • aflever- en factuuradressen voor toekomstige Bestellingen toe te voegen of te wijzigen ;
   • hun abonnement op de Aluspirit-nieuwsbrief beheren.

 

2. Selectie van producten

 

Om een bestelling te plaatsen, moet de Klant het (de) Product(en) van zijn keuze selecteren door op de knop "Toevoegen aan winkelwagentje" te klikken en het aantal gewenste Producten op te geven.

 

De beschrijving van de Producten is voor de Klant beschikbaar op de Site, hetgeen de Klant aanvaardt en erkent.

 

De Klant kan op elk moment het aantal Producten in zijn mandje controleren en gedetailleerde informatie over elk van deze Producten verkrijgen door op "Winkelmandje" te klikken.

 

3. Geldigverklaring van de bestelling

 

Op de pagina "Winkelmandje" van de Site voert de Klant zijn leverings- en facturatieadres in en aanvaardt hij uitdrukkelijk de voorwaarden van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door het overeenkomstige vakje aan te vinken, waarna hij overgaat tot de betaling van het bedrag van de Bestelling per kredietkaart.

 

De door de Klant geplaatste Bestelling is pas definitief bij de daadwerkelijke betaling van het bedrag van de Bestelling door de Klant.

 

4. Bevestiging van de Orde door Aluspirit

 

Elke Bestelling die door een Klant op de Site wordt geplaatst, is onderhevig aan onmiddellijke schriftelijke bevestiging door Aluspirit, verzonden per e-mail aan de Klant.

 

Er wordt ook een e-mail gestuurd naar de Klant om hem te informeren over de verzending van het (de) aangekochte Product(en).

 

De Klant kan zijn herroepingsrecht uitoefenen onder de voorwaarden van artikel 9 van deze voorwaarden.

 

6 - Beschikbaarheid van het product

 

Aluspirit verbindt zich ertoe de Producten te leveren binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

 

De geschatte datum van beschikbaarheid van een Product in Voorbestelling zal uitdrukkelijk aan de Klant worden medegedeeld op het ogenblik van zijn Bestelling. In geval van wijziging van de beschikbaarheidsdatum wordt de Klant onmiddellijk per e-mail en/of rechtstreeks via zijn Account op de hoogte gebracht.

 

Aluspirit is niet aansprakelijk in geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van Producten.

 

In geval van voorraadtekort of onbeschikbaarheid van een van de Producten, zal de Klant hiervan op de hoogte worden gebracht :

 

 • ofwel, wanneer hij zijn Bestelling op de Site plaatst en de verkoop niet kan worden voltooid ;

 

 • of, a posteriori van de betaling van de prijs, per e-mail, zo spoedig mogelijk. Aluspirit zal de prijs van het (de) niet-beschikbare Product(en) terugbetalen op de betaalwijze die voor de Bestelling is gebruikt, binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving die aan de Klant is verzonden.

 

7 -  Prijzen en voorschriften

 

De op de Site vermelde prijzen voor elk Product zijn aangegeven in euro, alle taksen inbegrepen.

 

De betaling gebeurt uitsluitend met een kredietkaart (CB, Visa, MasterCard) op de Site.

 

Aluspirit behoudt zich het recht voor om de prijzen van de op de Site aangeboden Producten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De Producten worden gefactureerd op basis van de prijzen die op de Site worden weergegeven op het moment dat de Bestelling wordt geplaatst, onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde Producten op dat moment.

 

De betaling gebeurt op de Site via het beveiligde bankplatform van de firma Payplug voor contante betalingen of via het platform van de firma Oney voor betaling van de prijs in termijnen.

 

In dit verband wordt de Klant ervan in kennis gesteld dat Aluspirit op geen enkel moment over zijn betalingsgegevens beschikt en niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de gebruikte betaalmiddelen.

 

Bij de betaling zal de Klant worden doorverwezen naar de website van de betrokken betalingsdienstaanbieder en dient hij de toepasselijke algemene voorwaarden van deze laatste, die van kracht zijn op de datum van de Bestelling, te aanvaarden, zoals :

 

 • Voor de onderneming Payplug zijn de algemene voorwaarden toegankelijk door hier te klikken ;
 • Voor de onderneming Oney zijn de algemene voorwaarden toegankelijk door hier te klikken.

 

In het geval van een Voorafbesteld Product wordt de Klant ervan in kennis gesteld dat een voorschot zal worden afgetrokken van de prijs van het Product op de dag van de Bestelling en vervolgens van het resterende saldo vanaf de dag dat het Product beschikbaar is. 

8 - Levering

1. Leveringsvoorwaarden
 

Overeenkomstig artikel L.216-4 van de Franse consumentenwet, gaat elk risico van verlies of beschadiging van de Producten over op de Klant op het moment dat deze, of een door hem aangewezen derde, en die niet de door Aluspirit voorgestelde vervoerder is, deze Producten fysiek in ontvangst neemt.

Elke levering van een Product wordt geacht te zijn geschied, zodra het pakket ter beschikking van de Klant is gesteld.

 Onverminderd de termijn waarover de Klant beschikt in het kader van zijn herroepingsrecht, moet de Klant bij aankomst het pakket controleren en eventueel voorbehoud maken, of zelfs het pakket weigeren indien het geopend kan zijn of indien het duidelijke tekenen van bederf vertoont. Reserveringen en klachten moeten binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van het Product per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de vervoerder worden gezonden. De Cliënt zendt een kopie van deze aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan Aluspirit.

 

2. Leveringstermijnen en annulering

 

In het geval van een vooraf besteld Product heeft de Klant het recht om de Bestelling te annuleren binnen de periode tussen de datum van validatie van de Bestelling en de datum van beschikbaarheid van het Product.

De Producten worden per post geleverd binnen de geschatte tijd die op de Site is aangegeven op het moment van de Bestelling. 

De leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van bevestiging van de Bestelling, met uitzondering van Vooraf bestelde Producten, waarvoor de leveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de datum van beschikbaarheid van de Producten.

Indien de leveringsdatum met meer dan dertig (30) kalenderdagen wordt overschreden vanaf de validatie van de Bestelling of de datum van beschikbaarheid van de Vooruitbestelde Producten, kan de Klant de Bestelling van het (de) Product(en) annuleren, per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of schriftelijk op een andere duurzame drager, indien Aluspirit, na Aluspirit te hebben geïnstrueerd om het (de) Product(en) binnen een redelijke extra termijn te leveren, dit niet heeft gedaan.

De Opdracht wordt geacht te zijn opgelost op de datum van ontvangst door Aluspirit van de brief of het geschrift waarin haar van deze oplossing in kennis wordt gesteld, tenzij Aluspirit in de tussentijd heeft gepresteerd.

In dat geval vergoedt Aluspirit de Klant zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst van voornoemde ingebrekestelling de prijs van het (de) Product(en) waarop de Bestelling betrekking heeft, alsmede de aan de Klant gefactureerde leveringskosten.  

3. Prijs van levering

Het bedrag van de levering wordt aan de Klant gefactureerd volgens het bedrag vermeld op de Site op het moment van de Bestelling.

9 - Herroepingsrecht en retourneringsbeleid

1.Inleidende bepalingen

 Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen L.221-5 en L.221-18 en volgende van de Franse consumentenwet beschikt de Klant over een herroepingsrecht van veertien (14) volle dagen zonder dat hij zich op de reden hoeft te beroepen, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het Product.

 

Overeenkomstig artikel L.221-19 van de consumentenwet :

 • de dag van ontvangst van het Product wordt niet meegerekend in de periode van veertien (14) dagen ;
 • de periode begint bij het begin van het eerste uur van de eerstvolgende dag en eindigt aan het einde van het laatste uur van de laatste dag van de periode ;
 • indien de termijn afloopt op een zaterdag, een zondag of een feest- of niet-werkdag, wordt hij verlengd tot en met de eerstvolgende werkdag.

Na deze termijn wordt geen enkel verzoek tot herroeping meer door Aluspirit in behandeling genomen.

Overeenkomstig artikel L. 221-28 van het Wetboek van Consumentenrecht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend voor gepersonaliseerde Producten; behalve wanneer de genoemde Producten worden teruggezonden omdat ze gebrekkig zijn.

2. Annuleringsformulier

 

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, wordt de Klant verzocht het naar behoren ingevulde herroepingsformulier dat als bijlage bij deze GCS is gevoegd, per e-mail naar het volgende adres te sturen: hello@aluvy-design.com, of per post naar Aluspirit.

In het geval dat meerdere Producten aan de Klant worden verzonden door middel van meerdere onafhankelijke zendingen, die samen één Bestelling vormen, vangt de herroepingstermijn aan vanaf de ontvangst door de Klant van de laatste van de Producten die de Bestelling vormen.

 

Zo spoedig mogelijk na ontvangst door de Cliënt van het herroepingsformulier, waarmee de wens van de Cliënt om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht wordt geconcretiseerd, zal Aluspirit de ontvangst van het formulier per e-mail aan de Cliënt bevestigen.

 

3. Terugzending van producten

 

De Klant retourneert zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de mededeling van zijn besluit tot herroeping aan Aluspirit, het (de) betrokken Product(en) aan Aluspirit op het in het herroepingsformulier vermelde postadres en volgens de in dat herroepingsformulier en in de daarbij gevoegde informatienota vermelde procedures.

 

Overeenkomstig artikel L. 221-23 van de Franse consumentenwet zijn de kosten voor het terugzenden van het (de) onder het herroepingsrecht vallende Product(en) uitsluitend ten laste van de Klant.

 

De uitoefening van het herroepingsrecht is onderworpen aan de goede trouw van de Klant, die er zich met name toe verbindt het (de) Product(en) slechts in perfecte staat (onbeschadigd, beschadigd, bevuild, niet verzegeld) terug te zenden, in hun originele verpakking, vergezeld van alle accessoires en documentatie, wat met name impliceert dat het (de) Product(en) niet op oneigenlijke wijze is (zijn) gebruikt voor hun terugzending.

 

Het (de) geretourneerde Product(en) dient (dienen) tevens vergezeld te gaan van de factuur van de Bestelling, zodat Aluspirit de Bestelling en de betreffende Klant kan identificeren.

 

De Klant is aansprakelijk indien het (de) geretourneerde Product(en) Aluspirit beschadigd bereikt (bereiken) of in een staat die wederverkoop niet toelaat of in een verminderde staat als gevolg van andere manipulaties dan die welke noodzakelijk zijn om de aard en/of de kenmerken ervan vast te stellen.

 

In het geval dat Aluspirit een Product(en) ontvangt waarop het herroepingsrecht van toepassing is en Aluspirit niet voor terugbetaling kan instaan, zal Aluspirit de Klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen en het betreffende Product(en) retourneren.

 

Bij de uitoefening van het herroepingsrecht onder de in dit artikel bepaalde voorwaarden, vergoedt Aluspirit de Klant de prijs van het (de) Product(en) waarop het herroepingsrecht betrekking heeft, inclusief leveringskosten.

 

De terugbetaling van de Klant in het kader van het herroepingsrecht gebeurt via hetzelfde betaalmiddel als datgene dat de Klant heeft gebruikt voor de aankoop van het (de) Product(en), d.w.z. door overschrijving op zijn bankrekening in verband met de creditcard waarmee hij de betaling heeft verricht, hetgeen de Klant zonder voorbehoud aanvaardt, uiterlijk binnen veertien (14) dagen na ontvangst door Aluspirit van het (de) Product(en) die het voorwerp uitmaken van het herroepingsrecht.

 

10 - Wettelijke en contractuele garanties

 

Aluspirit is aansprakelijk voor conformiteitsgebreken van de Producten onder de voorwaarden voorzien in het Consumentenwetboek en voor verborgen gebreken van de Producten onder de voorwaarden van het Burgerlijk Wetboek.

 

  1. Wettelijke garantie van overeenstemming

 

 

Wanneer hij optreedt als wettelijke conformiteitsgarantie, moet de Klant :

 

 • heeft een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van het Product te handelen,

 

 • kan kiezen tussen reparatie of vervanging van het Product, met inachtneming van de in de Consumentenwet vastgelegde kostenvoorwaarden,

 

 • is vrijgesteld van het leveren van bewijs van het gebrek aan conformiteit van het Product gedurende de vierentwintig (24) maanden volgend op de levering van het Product.

 

Overeenkomstig artikel L111-4 van de Franse consumentenwetgeving verbindt Aluspirit zich ertoe de Klant te informeren over de termijn waarbinnen of de datum tot wanneer de voor het gebruik van de Producten essentiële vervangingsonderdelen op de markt beschikbaar zullen zijn.

 

De wettelijke conformiteitsgarantie geldt onafhankelijk van elke commerciële garantie die door Aluspirit kan worden verleend.

 

2. Garantie voor verborgen gebreken

 

De Klant kan ook beslissen om de garantie tegen verborgen gebreken van het Product in de zin van het Burgerlijk Wetboek toe te passen en in dat geval kan hij kiezen tussen annulering van de verkoop of een vermindering van de verkoopprijs in overeenstemming met het Burgerlijk Wetboek.

 

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt immers dat :

  • Artikel 1641 van het Burgerlijk Wetboek: "De verkoper is gebonden door de garantie voor verborgen gebreken van het verkochte die het ongeschikt maken voor het gebruik waarvoor het bestemd is, of die dit gebruik zodanig verminderen, dat de koper het niet zou hebben gekocht, of er slechts een lagere prijs voor zou hebben betaald, indien hij deze gebreken had gekend."
  • Artikel 1644 van het Burgerlijk Wetboek: "In het geval van de artikelen 1641 en 1643 heeft de koper de keuze om het goed terug te zenden en de prijs terugbetaald te krijgen, of het goed te houden en een deel van de prijs terugbetaald te krijgen."
  • Artikel 1645 van het Burgerlijk Wetboek: "Indien de verkoper de gebreken van de zaak kende, is hij gehouden, naast de teruggave van de door hem ontvangen prijs, alle schade aan de koper te vergoeden."
  • Artikel 1646 van het Burgerlijk Wetboek: "Indien de verkoper de gebreken van de zaak niet kende, is hij slechts gehouden tot terugbetaling van de prijs en tot vergoeding aan de koper van de door de verkoop veroorzaakte kosten."
  • Artikel 1648 van het Burgerlijk Wetboek: "De vordering wegens gebreken moet door de koper worden ingesteld binnen twee jaar na de ontdekking van het gebrek. In het geval bedoeld in artikel 1642-1 moet de vordering op straffe van verval worden ingesteld binnen een jaar na de datum waarop de verkoper van de gebreken of van het kennelijke gebrek aan overeenstemming kan worden bevrijd".

 

11 -  Deactivering - Schorsing

  Het niet nakomen door Cliënt van de verplichtingen die op hem rusten op grond van deze AV, zoals een betalingsincident, handelingen in strijd met de belangen van Aluspirit, het communiceren van valse, denigrerende of onjuiste informatie bij het aanmaken van het Account of op sociale netwerken, kan leiden tot schorsing of zelfs beëindiging van het Account van Cliënt, afhankelijk van de mate van ernst van de betreffende handelingen, zonder dat enige schadevergoeding of compensatie van welke aard dan ook van Aluspirit kan worden gevorderd.

Aluspirit behoudt zich het recht voor om elke Bestelling te weigeren van een Klant waarmee een geschil van deze aard bestaat, zelfs als de Klant een nieuwe Account gebruikt.

 12 - Persoonsgegevens

De Persoonsgegevens van de Cliënt worden behandeld in overeenstemming met het Privacybeleid van Aluspirit, dat toegankelijk is door hier te klikken.

13 - Bijstand - Vordering  

 

Voor alle informatie, vragen of klachten van technische aard of met betrekking tot de Producten of een Verkooporder, wordt de Klant verzocht een verzoek te sturen naar het volgende e-mailadres: hello@aluvy-design.com.

 

Hij kan ook contact opnemen met de klantendienst van Aluspirit op het volgende nummer 04 81 68 39 83 (niet-toeslagennummer) tijdens de volgende dagen en uren: maandag tot vrijdag van 9 tot 18 uur, behalve op feestdagen.

 

14 - Diverse bepalingen

 

  1. Correspondentie - Bewijsmateriaal

Tenzij in deze AV uitdrukkelijk anders is bepaald, geschiedt correspondentie tussen Aluspirit en Cliënt hoofdzakelijk per e-mail.

 

In toepassing van de artikelen 1366 en volgende van het Franse Burgerlijk Wetboek erkent en aanvaardt de Klant dat de door Aluspirit per e-mail verstrekte informatie als authentiek geldt tussen hem en Aluspirit.

 

Elementen zoals het tijdstip van ontvangst of verzending, evenals de kwaliteit van de ontvangen gegevens, worden geacht authentiek te zijn bij voorrang zoals zij voorkomen op voornoemde dragers, of zoals gewaarmerkt door de geautomatiseerde procedures van Aluspirit, behoudens door de Cliënt geleverd schriftelijk bewijs van het tegendeel.

 

De draagwijdte van het bewijs van de door de Site geleverde informatie is die van een origineel in de zin van een geschreven papieren document, ondertekend op handgeschreven wijze.

 

2. Integriteit van het AV

 

De onderhavige AV geven uitdrukking aan het geheel van de verplichtingen van Aluspirit en de Cliënt met betrekking tot hun voorwerp. Het feit dat een van de partijen geen gebruik maakt van een schending door de andere partij van een van de hierin vermelde verplichtingen, mag in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand van de desbetreffende verplichting.

 

3. Gedeeltelijke invaliditeit

 

In het geval dat één of meerdere bepalingen van deze AV nietig worden geacht, als ongeschreven worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in toepassing van een wet, een reglement of ten gevolge van een beslissing van een bevoegde rechtbank die in kracht van gewijsde is gegaan, zullen de andere bepalingen hun volledige kracht en draagwijdte behouden en volledig van toepassing blijven, tenzij de ongeldige bepaling(en) van substantiële aard is (zijn) en hun verdwijning het contractuele evenwicht in het gedrang zou brengen.

 

4. Titels

 

In geval van interpretatiemoeilijkheden tussen een van de titels aan het hoofd van de clausules van de huidige AV en een van de clausules, zullen de titels onbestaande worden verklaard.

 

15 - Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Deze AV zijn onderworpen aan het Franse recht.

 

Bij geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze AIV, de uitleg en de gevolgen daarvan, of van handelingen ter aanvulling of wijziging daarvan, zal Opdrachtgever zich wenden tot Aluspirit teneinde te trachten een minnelijke oplossing te bereiken. Elke vordering tegen Aluspirit dient schriftelijk te geschieden.

 

Bij gebreke van een minnelijke schikking, kan de Cliënt kiezen :

 

 1. binnen een termijn van maximaal één (1) jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke vordering door de Cliënt bij Aluspirit zijn toevlucht te nemen tot een minnelijke schikking door (i) contact op te nemen met een bemiddelaar van zijn keuze, (ii) of door gebruik te maken van het online systeem voor geschillenbeslechting dat toegankelijk is op het volgende adres:  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, waarbij wordt gepreciseerd dat de voorgestelde bemiddelingsprocedure geen voorwaarde kan zijn voor de voorlegging aan de bevoegde rechtbanken door de Cliënt.

 

 1. Om zijn vordering voor de bevoegde Franse rechtbanken te brengen.

 

 

Versie van kracht met ingang van : 18 januari 2021

 

Informatie en formulier betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht

 

I - Herroepingsrecht

 

U hebt het recht om dit contract zonder opgave van redenen binnen veertien dagen te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt veertien dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het laatst bestelde Product fysiek in bezit neemt, indien van toepassing.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons op het volgende adres op de hoogte brengen: hallo@aluvy-design.com of Aluspirit SAS, 231 Chemin du Ténement, 38260 Porte-des-Bonnevaux, van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld een brief die per post, fax of e-mail wordt verstuurd). U kunt gebruik maken van het modelformulier voor herroeping, maar het is niet verplicht.

 

Voor de naleving van de herroepingstermijn volstaat het dat u uw mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

II - Gevolgen van ontwenning

 

Indien u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, zullen wij alle van u ontvangen betalingen, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u, indien van toepassing, kiest voor een andere leveringsmethode dan de goedkopere standaard leveringsmethode die door ons wordt aangeboden) onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen vanaf de dag dat wij op de hoogte zijn gesteld van uw besluit om u terug te trekken uit deze Overeenkomst, aan u terugbetalen. Wij zullen de terugbetaling verrichten met hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel; in elk geval zijn aan deze terugbetaling voor u geen kosten verbonden.

 

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan veertien dagen nadat u ons in kennis heeft gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, aan ons te retourneren. Deze termijn wordt geacht te zijn nageleefd indien u het Product vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen terugzendt.

 

U draagt de directe kosten voor het terugzenden van het Product.

 

U bent alleen verantwoordelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van andere manipulaties dan die welke nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van het Product vast te stellen.

 

Formulier voor de uitoefening van het herroepingsrecht

  (Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te zenden indien u de overeenkomst wenst te herroepen)

 

ALUSPIRIT SAS

231 Chemin du Ténement

38260 Porte-des-Bonnevaux 92532

 

E-mail : IN TE VULLEN

Ik, ondergetekende, [voornaam, achternaam] deel u hierbij mede dat ik afzie van mijn bestelling van producten die op uw internetsite zijn geplaatst en waarnaar hieronder wordt verwezen :

 • Bestelnummer : _____________________________________________________
 • Besteld op (*) / ontvangen op (*) : _________________________________________________
 • Naam van de cliënt : ____________________________________________________________
 • Adres van de klant : _________________________________________________________
 • Datum : ____________________________________________________________________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

Handtekening van de klant

(indien verzonden per post)